Danmarks Små Øer

Anmeldelse fra HavkajakInfo

De 1000 øers land er Danmark ikke, vi har faktisk "kun" 406 øer ifølge Danmarks Statistik. Men de udgør et spændende farvand for os kajakroere. De fleste har sikkert planlagt en kajaktur hvor det var målet at komme rundt om en ø.

Politikens Forlag udgiver en række bøger om naturrelaterede emner i Danmark, som alle kan være spændende for kajakroere. Danmarks Små Øer dækker hele Danmark og beskriver ialt 129 øer. Bogen starter med en kort indledning om flora og fauna og lidt generelt om øernes historie. Achton Friis's værk De Danske Øer bliver også kort nævnt, for senere kommer der mange referancer til dette store værk.

Så starter den egentlige bog, som er opdelt i landsdele/havområder. Ved hver opdeling er der et oversigtskort, hvor øerne er nævnt ved navn og sidetal. Derudover er der en kort beskrivelse af områdets generelle træk. Oversigtkortene er meget nemme at bruge og gør at man ikke behøver at bruge stikordsregistret for at finde rundt.

Efter område indledningen kommer så øerne på stribe. Der er to typer beskrivelser af øerne, en kort og en længere og grundig. Den korte beskrivelse er for det meste om meget små øer hvor der ikke er noget specielt. Den lidt længere beskrivelse Indeholder følgende punkter: Terræn, Strand og hav, Geologi, Planteliv, Dyreliv, Historie, øen i dag. Derudover er der en faktaboks med seværdigheder samt et kort over øen.

Beskrivelserne er meget spændende. Det er spændende at vide noget mere om de øer man ror rundt om og kende historien bag nogle af stednavnene. Skulle man få en overliggerdag på en af øerne er det også rart at kunne se hvilke ting der er værd at gå efter. Det er ikke en bog man læser fra enden til anden, men snare en bladrebog. Man kan bladre lidt rundt og lade sig inspirere til hvor næste tur skal gå hen. Efter min mening en meget anbefalelsesværdig bog, der kan åbne ens øjne for nye spændende områder.

Skrevet af Ravn den 6-4-2004